Categorie: Resultaten

Zeeland 2018

Afgevoerde kilo’s: 7.743 (gem. 30 per deelnemer) Aantal deelnemers: 425 De actie in Zeeland was het vervolg van de actie in 2015-2016 en is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gewasbeschermingshandel, ZRD, STORL en de Schoon Water projectpartners, in opdracht van Schoon Water Zeeland. Dit keer hebben meer telers zich aangemeld, maar minder telers hadden […]

Gelderland-Oost: 2017-2018

Afgevoerde kilo’s: 9.673 (gem. 32 per deelnemer) Aantal deelnemers: 374 De actie in Oost-Gelderland liep van december 2017 t/m maart 2018 en is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel. De bezoeken zijn afgelegd door adviseurs van Agruniek Rijnvallei, Agrowin, Bestebreurtje, ForFarmers, Schieven Agro, WPA Robertus en […]

Limburg 2017-2018

Afgevoerde kilo’s: 18.308 (gem. 27 per deelnemer) Aantal deelnemers: 688   De actie in Limburg liep van december 2017 t/m maart 2018 en is uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg en Waterschap Limburg. De bezoeken zijn afgelegd door Agrea, Agrifirm, Agrizo, Alliance, Bongers Agro, Brinkman, CLM, Delphy, Huntjens, Horticoop, Mertens, Steins Gewasverzorging en Vitelia Agrotheek. Van […]

Drenthe 2015-2016

Afgevoerde kilo’s: 10.717 (gem. 24 per deelnemer) Aantal deelnemers: 444   De actie in Drenthe liep van november 2015 tot maart 2016, in opdracht van de provincie Drenthe, de in Drenthe werkzame drinkwaterbedrijven en waterschappen. Van alle Drentse telers en loonwerkers heeft ruim 10% (444) meegedaan. Zij hebben 10.717 kg middel afgevoerd, gemiddeld 24 kg per deelnemer. De […]

Zeeland 2015-2016

Afgevoerde kilo’s: 13.442 (gem. 33,8 per deelnemer) Aantal deelnemers: 398   In het voorjaar van 2016 organiseerde CLM een gratis en anonieme afvoer voor alle Zeeuwse agrariërs. In samenwerking met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) en met de gewasbeschemingsmiddelenhandel. In totaal is 13.442 kg aan gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Het streven was ten minste 120 Zeeuwse telers tot deelname te bewegen. Uiteindelijk […]

Greenport regio Boskoop 2014-2015

Afgevoerde kilo’s: 2.000 (gem. 10 per deelnemer) Aantal deelnemers: 200   CLM en Windhorst van Veen hebben – in opdracht van hoogheemraadschap van Rijnland en Kring Boskoop – samen met de boomkwekers de middelenkast geschoond en daarmee een bijdrage geleverd aan een betere waterkwaliteit. Er is ruim 2000 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Meer dan 200 kwekers hebben meegedaan, […]

Zundert Aardbeiteelt 2014

Afgevoerde kilo’s: 738 (gem. 29,5 per deelnemer) Aantal deelnemers: 25   Deze acties is uitgevoerd voor Waterschap Brabantse Delta in de aardbeiteelt, onder de paraplu van het project Schoon Water voor Brabant. CLM heeft samenwerking gezocht met adviseurs van CLTV en Klep. Verder zijn de ZLTO en de gemeenten Zundert, Breda, Etten-Leur en Rucphen betrokken. In het totaal […]

Schoon Water Brabant 2013

Afgevoerde kilo’s: 741 (gem. 8,4 per deelnemer) Aantal deelnemers: 88   Binnen het project Schoon Water Brabant heeft CLM in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water en de Brabantse waterschappen in 2013 88 agrariers bezocht en in totaal 741 kg middel afgevoerd. Deze groep bestond uit 48 akkerbouwers, 17 boomkwekers , 21 loonbedrijven […]

Zundert Boomteelt 2013

Afgevoerde kilo’s: 1.072 (gem. 11,1 per deelnemer) Aantal deelnemers: 96   Treeport Zundert heeft in samenwerking met Brabantse Delta en ZLTO initiatief genomen om de bezem door de middelenkast te halen. CLM heeft in samenwerking met Telermaat B.V. de actie uitgevoerd. 146 boomkwekers werden aangeschreven en 96 kwekers hebben een bedrijfsbezoek gehad. Er is 1.072kg bestrijdingsmiddel ingeleverd. […]

Drenthe 2008-2009

Afgevoerde kilo’s: 8.141 (gem. 21,5 per deelnemer) Aantal deelnemers: 378   Op initiatief van Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) en de provincie Drenthe in samenwerking met de waterleidingbedrijven en waterschappen is bezemactie uitgevoerd. In totaal zijn 4062 agrarische bedrijven in Drenthe aangeschreven. Bedrijven konden zich vrijwillig aanmelden om mee te doen aan het project. Op 378 bedrijven is een […]

« Vorige pagina