Drenthe 2015-2016

Drenthe 2015-2016

Afgevoerde kilo’s: 10.717 (gem. 24 per deelnemer)
Aantal deelnemers: 444

 

De actie in Drenthe liep van november 2015 tot maart 2016, in opdracht van de provincie Drenthe, de in Drenthe werkzame drinkwaterbedrijven en waterschappen. Van alle Drentse telers en loonwerkers heeft ruim 10% (444) meegedaan. Zij hebben 10.717 kg middel afgevoerd, gemiddeld 24 kg per deelnemer.
De grootste afgevoerde hoeveelheid van een deelnemer was 815 kg. Deze stoffen komen daardoor niet meer in het oppervlakte- en grondwater terecht. Alle 12 Drentse gemeenten hebben meegewerkt aan de actie door de middelen in te nemen of in te laten nemen.

Er zijn veel herbiciden (44%) en nematiciden (26%) ingeleverd. Daarnaast zijn er nog fungiciden (14%) en insecticiden (13%) en hulpmiddelen (bijv. uitvloeiers), acariciden, groeiregulatoren en kiem remmingsmiddelen afgevoerd. De meeste middelen zijn afkomstig van akkerbouwers (7.645 kg), gevolgd door veehouders (1.413 kg) en glastuinders (1.044 kg). De deelname was het hoogst in de glastuinbouw: 80% deed mee. Voor akkerbouwers was dat 20%.

Onder de deelnemers waren veel dingen rond de afvoer gewasbeschermingsmiddelen onduidelijk.

Daarom is het belangrijk om te zorgen voor duidelijkheid over toekomstige afvoer van middelen door agrariërs. In een uitgedeeld overzicht is per gemeente aangegeven of deze bedrijfsafval inneemt en wat eventuele kosten daarvoor zijn. Tevens werken we samen met provincie Drenthe aan een voorstel hoe inname van middelen door agrariers bij gemeenten, landelijk, beter en eenduidig, gefacilieerd kan worden.