Zundert Boomteelt 2013

Zundert Boomteelt 2013

Afgevoerde kilo’s: 1.072 (gem. 11,1 per deelnemer)
Aantal deelnemers: 96

 

Treeport Zundert heeft in samenwerking met Brabantse Delta en ZLTO initiatief genomen om de bezem door de middelenkast te halen. CLM heeft in samenwerking met Telermaat B.V. de actie uitgevoerd. 146 boomkwekers werden aangeschreven en 96 kwekers hebben een bedrijfsbezoek gehad. Er is 1.072kg bestrijdingsmiddel ingeleverd.
Van bijna 20% (96 kg) van de afgevoerde middelen werd in 2011 in de Moersloot de MTR-waarde overschreden. Door de bezemactie kan er geen emissie van deze middelen meer optreden naar het oppervlaktewater. De afgevoerde, via de bezem-tool geregistreerde middelen zijn ook getoetst aan toelatingsnorm van het CTGB via de CLM milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen. 40% van de middelen heeft een hoge milieubelasting voor het grondwater (>100 milieubelastingspunten). 41% van de middelen heeft een hoge milieubelasting voor het waterleven (>100 milieubelastingspunten).  21% van de middelen heeft een hoge milieubelasting voor het bodemleven (>100 milieubelastingspunten).