Zeeland 2015-2016

Zeeland 2015-2016

Afgevoerde kilo’s: 13.442 (gem. 33,8 per deelnemer)
Aantal deelnemers: 398

 

In het voorjaar van 2016 organiseerde CLM een gratis en anonieme afvoer voor alle Zeeuwse agrariërs. In samenwerking met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) en met de gewasbeschemingsmiddelenhandel. In totaal is 13.442 kg aan gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Het streven was ten minste 120 Zeeuwse telers tot deelname te bewegen. Uiteindelijk hebben 398 telers hun middelen ingeleverd bij één van de Zeeuwse milieustraten ingeleverd.

Het project werd uitgevoerd onder de vlag van Schoon Water Zeeland met de projectpartners Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Evides, VZG, ZLTO, CLM en Delphy. Communicatie regelde CLM via projectpartners ZLTO en Waterschap Scheldestromen.

Dit actie was dus zeer succesvol, ook omdat gemiddeld 33,8kg per deelnemer is afgevoerd. De deelname Zeeuws-Vlaanderen was opvallend hoog, met name in gemeente Sluis (circa 3.500kg) en Hulst (circa 2.400kg). De animo in Tholen was het laagst, met slecht één deelnemer. Opmerkelijk is dat ook veel oude middelen ingeleverd zijn, die vaak al 20 jaar verboden zijn.