Schoon Water Brabant 2013

Schoon Water Brabant 2013

Afgevoerde kilo’s: 741 (gem. 8,4 per deelnemer)
Aantal deelnemers: 88

 

Binnen het project Schoon Water Brabant heeft CLM in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water en de Brabantse waterschappen in 2013 88 agrariers bezocht en in totaal 741 kg middel afgevoerd.
Deze groep bestond uit 48 akkerbouwers, 17 boomkwekers , 21 loonbedrijven en 2 veehouders. Bij meer dan de helft van de bedrijven (53%) werden middelen afgevoerd naar de milieustraat. Er is gemiddeld 8,4 kg per bezocht bedrijf afgevoerd. Op 41 bedrijven zijn geen gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen die niet toegelaten waren of niet meer werden gebruikt. De grootste totale hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die een deelnemer wilde afvoeren was 176 kg. Bij de akkerbouwers is gemiddeld 19 kg per bedrijf ingeleverd, bij de boomkwekers 5 kg per bedrijf en bij de loonwerkers 12 kg per bedrijf. De 2 veehouders werden geen producten geregistreerd. De oudste middelen die werden aangetroffen zijn Luxan uitvloeier, Brabant Carbendazim, Finito-veldmuiskorrel 200, Aglukongazonmest met onkruidverdelger en Garlon 4E. Gebruik van deze middelen is sinds 1995 verboden in Nederland.