Limburg 2017-2018

Limburg 2017-2018

Afgevoerde kilo’s: 18.308 (gem. 27 per deelnemer)
Aantal deelnemers: 688

 

De actie in Limburg liep van december 2017 t/m maart 2018 en is uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg en Waterschap Limburg.

De bezoeken zijn afgelegd door Agrea, Agrifirm, Agrizo, Alliance, Bongers Agro, Brinkman, CLM, Delphy, Huntjens, Horticoop, Mertens, Steins Gewasverzorging en Vitelia Agrotheek.

Van alle agrariërs in Limburg heeft 21% meegedaan aan de actie. Zij hebben 18.308 ingeleverd bij een erkend afvalinzamelaar, die de restanten kwam ophalen op het bedrijf, gemiddeld 27 kg per deelnemer.

De grootste afgevoerde hoeveelheid van een deelnemer was 463 kg. Deze stoffen vormen geen potentieële bedreiging meer voor het oppervlakte- en grondwater.

Relatief gezien hebben boomtelers zich het vaakst aangemeld (39% van alle Limburgse boomtelers), gevolgd door fruittelers (35%), akkerbouwers (32%) en glastuinbouwtelers (29%). Absoluut gezien hebben akkerbouwers gezamenlijk de grootste hoeveelheid afgevoerd (5.963 kg), op de voet gevolgd door telers uit de glastuinbouw (4.956 kg). Deze laatste sector heeft gemiddeld per bedrijf ook veruit de grootste hoeveelheid afgevoerd (64 kg), gevolgd door de sector loonwerk (38 kg). De meeste deelnemers kwamen uit typisch agrarische gemeenten, zoals Horst aan de Maas (113x), Leudal (80x) en Peel en Maas (75x). In die gemeenten werden dan ook de grootste gezamenlijke hoeveelheid opgehaald, namelijk Horst aan de Maas (3.838 kg), gevolgd door Peel en Maas (2.915 kg), en Leudal (2.013 kg). In de gemeenten Brunssum, Heerlen en Onderbanken is niets opgehaald.
Slechts 18% van de deelnemers had de middelenkast op orde, met daarin alleen toegelaten middelen.