Greenport regio Boskoop 2014-2015

Greenport regio Boskoop 2014-2015

Afgevoerde kilo’s: 2.000 (gem. 10 per deelnemer)
Aantal deelnemers: 200

 

CLM en Windhorst van Veen hebben – in opdracht van hoogheemraadschap van Rijnland en Kring Boskoop – samen met de boomkwekers de middelenkast geschoond en daarmee een bijdrage geleverd aan een betere waterkwaliteit. Er is ruim 2000 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Meer dan 200 kwekers hebben meegedaan, ruim een kwart van de aangeschreven bedrijven.

‘Kwekers konden gratis en anoniem inleveren, waardoor zij de kans kregen álle middelen die zij niet meer wilden gebruiken, mee te nemen naar de inzamellocatie. Er zijn zowel verboden als nog toegestane middelen ingeleverd,’ aldus Aafke Krol van Rijnland.

Sinds de jaren 90 meet Rijnland de kwaliteit van het oppervlaktewater op een aantal punten in de regio Boskoop. Overschrijdingen van toegestane concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen vaak voor en dat is slecht voor het waterleven in de sloten. Hierbij worden ook middelen gevonden die niet meer toegestaan zijn. Ongeveer een kwart (498kg) van de ingeleverde middelen komt overeen met de stoffen waarvan op één of meerdere meetpunten in de laatste vijf jaar de norm is overschreden.