Auteur: Gera Clements

Persbericht 22 april 2021

Voorbeeld van een kastcontrole

Grootste bezemactie ooit: 1.259 middelenkasten van Brabantse agrariërs opgeruimd! Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben hiervan gebruik gemaakt om oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De […]

Noord-Brabant 2019-2020

Afgevoerde kilo’s: 36.768 (gem. 37 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 1.259 Van december 2019 t/m december 2020 is ‘Bezem door de middelenkast Noord-Brabant’ uitgevoerd door CLM  in opdracht van de partners van Schoon Water voor Brabant: de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland, RIWA Maas, de ZLTO en Cumela. […]

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 7.292 (gem. 46 per deelnemer) Aantal deelnemers: 188 Van het najaar 2018 tot het najaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het project was onderdeel van het Landbouwportaal Noord-Holland . Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en […]

Rijnland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s:  8.864 (gem. 19 per deelnemer) Aantal deelnemers: 480 In het voorjaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Rijnland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en hobbyboeren kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de actie hebben 480 agrariërs, loonwerkers en […]

Agrio TV: 30 januari 2020

Bezem Brabant in beeld! Boeren in Zuidoost-Brabant die in het bezit zijn van verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, kunnen meedoen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’. Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) voert de bezemactie uit in samenwerking met distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen die actief zijn in Noord-Brabant. Roy Gommer van CLM geeft uitleg over […]

Waterschap Zuiderzeeland: 8 oktober 2019

Flevolandse agrariërs ruimen middelenkast op! Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de ‘Bezemactie Flevoland’. Door de ‘Bezemactie’ is in totaal 20.701 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd (op basis van de ingevulde bezemtools), zodat deze middelen niet meer in het milieu terecht komen. De actie is uitgevoerd in opdracht van […]

Flevoland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 20701 (gem. 40 per deelnemer) Aantal deelnemers: 523 Van half november 2018 t/m begin mei 2019 is ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Agrariërs, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de ‘Bezemactie Flevoland’ bezochten adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen […]

Gelderland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 13.412 (gem. 32 per deelnemer) Aantal deelnemers: 505 Deze actie in Gelderland, in het werkgebied van waterschap Rivierenland en waterschap Vallei en Veluwe, was het vervolg van de actie in Gelderland Oost in 2017-2018. De bezoeken zijn afgelegd door adviseurs van maar liefst 15 deelnemende projectpartners. Er zijn 6.787 agrarische bedrijven aangeschreven, met […]

Zeeland 2018

Afgevoerde kilo’s: 7.743 (gem. 30 per deelnemer) Aantal deelnemers: 425 De actie in Zeeland was het vervolg van de actie in 2015-2016 en is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gewasbeschermingshandel, ZRD, STORL en de Schoon Water projectpartners, in opdracht van Schoon Water Zeeland. Dit keer hebben meer telers zich aangemeld, maar minder telers hadden […]

Volgende pagina » « Vorige pagina