Categorie: Resultaten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 7.292 (gem. 46 per deelnemer) Aantal deelnemers: 188 Van het najaar 2018 tot het najaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het project was onderdeel van het Landbouwportaal Noord-Holland . Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en […]

Rijnland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s:  8.864 (gem. 19 per deelnemer) Aantal deelnemers: 480 In het voorjaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Rijnland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en hobbyboeren kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de actie hebben 480 agrariërs, loonwerkers en […]

Flevoland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 20701 (gem. 40 per deelnemer) Aantal deelnemers: 523 Van half november 2018 t/m begin mei 2019 is ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Agrariërs, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de ‘Bezemactie Flevoland’ bezochten adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen […]

Gelderland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 13.412 (gem. 32 per deelnemer) Aantal deelnemers: 505 Deze actie in Gelderland, in het werkgebied van waterschap Rivierenland en waterschap Vallei en Veluwe, was het vervolg van de actie in Gelderland Oost in 2017-2018. De bezoeken zijn afgelegd door adviseurs van maar liefst 15 deelnemende projectpartners. Er zijn 6.787 agrarische bedrijven aangeschreven, met […]

Zeeland 2018

Afgevoerde kilo’s: 7.743 (gem. 30 per deelnemer) Aantal deelnemers: 425 De actie in Zeeland was het vervolg van de actie in 2015-2016 en is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gewasbeschermingshandel, ZRD, STORL en de Schoon Water projectpartners, in opdracht van Schoon Water Zeeland. Dit keer hebben meer telers zich aangemeld, maar minder telers hadden […]

Gelderland-Oost: 2017-2018

Afgevoerde kilo’s: 9.673 (gem. 32 per deelnemer) Aantal deelnemers: 374 De actie in Oost-Gelderland liep van december 2017 t/m maart 2018 en is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel. De bezoeken zijn afgelegd door adviseurs van Agruniek Rijnvallei, Agrowin, Bestebreurtje, ForFarmers, Schieven Agro, WPA Robertus en […]

Limburg 2017-2018

Afgevoerde kilo’s: 18.308 (gem. 27 per deelnemer) Aantal deelnemers: 688   De actie in Limburg liep van december 2017 t/m maart 2018 en is uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg en Waterschap Limburg. De bezoeken zijn afgelegd door Agrea, Agrifirm, Agrizo, Alliance, Bongers Agro, Brinkman, CLM, Delphy, Huntjens, Horticoop, Mertens, Steins Gewasverzorging en Vitelia Agrotheek. Van […]

Drenthe 2015-2016

Afgevoerde kilo’s: 10.717 (gem. 24 per deelnemer) Aantal deelnemers: 444   De actie in Drenthe liep van november 2015 tot maart 2016, in opdracht van de provincie Drenthe, de in Drenthe werkzame drinkwaterbedrijven en waterschappen. Van alle Drentse telers en loonwerkers heeft ruim 10% (444) meegedaan. Zij hebben 10.717 kg middel afgevoerd, gemiddeld 24 kg per deelnemer. De […]

Zeeland 2015-2016

Afgevoerde kilo’s: 13.442 (gem. 33,8 per deelnemer) Aantal deelnemers: 398   In het voorjaar van 2016 organiseerde CLM een gratis en anonieme afvoer voor alle Zeeuwse agrariërs. In samenwerking met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) en met de gewasbeschemingsmiddelenhandel. In totaal is 13.442 kg aan gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Het streven was ten minste 120 Zeeuwse telers tot deelname te bewegen. Uiteindelijk […]

Greenport regio Boskoop 2014-2015

Afgevoerde kilo’s: 2.000 (gem. 10 per deelnemer) Aantal deelnemers: 200   CLM en Windhorst van Veen hebben – in opdracht van hoogheemraadschap van Rijnland en Kring Boskoop – samen met de boomkwekers de middelenkast geschoond en daarmee een bijdrage geleverd aan een betere waterkwaliteit. Er is ruim 2000 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Meer dan 200 kwekers hebben meegedaan, […]

Volgende pagina »