Categorie: Resultaten

Flevoland 2021

Afgevoerde kilo’s: 10.879 (gem. 39 per afvoerend bedrijf) Aantal deelnemers: 306 In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Leveranciers en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in Flevoland ondersteunen de actie en hebben de bedrijfs- bezoeken bij deelnemers uitgevoerd. Ook provincie Flevoland en […]

Noorderzijlvest 2021

Afgevoerde kilo’s: 9.354 (gem. 77 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 129 In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Noorderzijlvest’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)-Noord en de leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in Groningen ondersteunden de actie. Agrariërs en loonwerkers hebben kosteloos en anoniem hun verouderde […]

Limburg 2021

Afgevoerde kilo’s: 14.928 (gem. 34 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 442 In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Limburg’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van de provincie Limburg, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg. Agrariërs uit de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glastuinbouw, hobbyboeren, loonwerk en veehouderij hebben kosteloos en anoniem […]

Overijssel 2021

Afgevoerde kilo’s: 7.000 (gem. 43 per deelnemer) Aantal deelnemers: 168 Ruim 160 agrarische ondernemers hebben in totaal bijna 7000 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in Overijssel. Dankzij de actie konden agrariërs uit Overijssel kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Het is belangrijk deze middelen op een verantwoorde manier af […]

Friesland 2020-2021

Afgevoerde kilo’s: 5.725 (gem. 44 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 144 Van half december 2020 t/m half maart 2021 is ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ uitgevoerd door CLM en LTO Noord, in opdracht van de provincie Fryslân.Akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de ‘Bezemactie Friesland’ bezochten adviseurs van […]

Noord-Brabant 2019-2020

Afgevoerde kilo’s: 36.768 (gem. 37 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 1.259 Van december 2019 t/m december 2020 is ‘Bezem door de middelenkast Noord-Brabant’ uitgevoerd door CLM  in opdracht van de partners van Schoon Water voor Brabant: de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland, RIWA Maas, de ZLTO en Cumela. […]

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 7.292 (gem. 46 per deelnemer) Aantal deelnemers: 188 Van het najaar 2018 tot het najaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het project was onderdeel van het Landbouwportaal Noord-Holland . Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en […]

Rijnland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s:  8.864 (gem. 19 per deelnemer) Aantal deelnemers: 480 In het voorjaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Rijnland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en hobbyboeren kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de actie hebben 480 agrariërs, loonwerkers en […]

Flevoland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 20701 (gem. 40 per deelnemer) Aantal deelnemers: 523 Van half november 2018 t/m begin mei 2019 is ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Agrariërs, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de ‘Bezemactie Flevoland’ bezochten adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen […]

Gelderland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 13.412 (gem. 32 per deelnemer) Aantal deelnemers: 505 Deze actie in Gelderland, in het werkgebied van waterschap Rivierenland en waterschap Vallei en Veluwe, was het vervolg van de actie in Gelderland Oost in 2017-2018. De bezoeken zijn afgelegd door adviseurs van maar liefst 15 deelnemende projectpartners. Er zijn 6.787 agrarische bedrijven aangeschreven, met […]

Volgende pagina »