Rijnland 2018-2019

Rijnland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s:  8.864 (gem. 19 per deelnemer)
Aantal deelnemers: 480

In het voorjaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Rijnland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en hobbyboeren kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren.
Tijdens de actie hebben 480 agrariërs, loonwerkers en hobby-boeren de middelenkast na laten kijken. Er zijn 3.598 verpakkingen ingeleverd en in totaal is 8.864 kg aan gewasbeschermingsmiddel ingezameld en afgevoerd, gemiddeld 19 kg per bedrijf.