Flevoland 2021

Flevoland 2021

Afgevoerde kilo’s: 10.879 (gem. 39 per afvoerend bedrijf)
Aantal deelnemers: 306

In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Leveranciers en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in Flevoland ondersteunen de actie en hebben de bedrijfs- bezoeken bij deelnemers uitgevoerd. Ook provincie Flevoland en Vitens ondersteunen deze bezemactie, zij hebben een financiële bijdrage geleverd. Aan de actie hebben 306 deelnemers meegedaan, bij 279 agrariërs en loonwerkers zijn kosteloos en anoniem hun verouderde of niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd.