Limburg 2021

Limburg 2021

Afgevoerde kilo’s: 14.928 (gem. 34 per afvoerend bedrijf)
Aantal deelnemers: 442

In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Limburg’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van de provincie Limburg, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg. Agrariërs uit de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glastuinbouw, hobbyboeren, loonwerk en veehouderij hebben kosteloos en anoniem hun verouderde of niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd.

Meer info: Alice Blok (CLM)