Flevoland 2018-2019

Flevoland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 20701 (gem. 40 per deelnemer)
Aantal deelnemers: 523

Van half november 2018 t/m begin mei 2019 is ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland.
Agrariërs, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren.

Tijdens de ‘Bezemactie Flevoland’ bezochten adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen in totaal 523 deelnemers. Daarmee heeft 26% van alle Flevolandse agrariërs deelgenomen. Bij 56 deelnemers hoefden geen restanten gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd te worden. Dit betekent dat 11% van de bezochte land- en tuinbouwbedrijven zijn middelenkast op orde had. In totaal is 20.701 kg (op basis van ingevulde bezemtools) aan gewasbeschermingsmiddelen ingezameld en afgevoerd.