Noorderzijlvest 2021

Noorderzijlvest 2021

Afgevoerde kilo’s: 9.354 (gem. 77 per afvoerend bedrijf)
Aantal deelnemers: 129

In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Noorderzijlvest’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)-Noord en de leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in Groningen ondersteunden de actie. Agrariërs en loonwerkers hebben kosteloos en anoniem hun verouderde of niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd.