Auteur: Gera Clements

Milieu Magazine: oktober 2021

Resultaten

Duizenden middelenkasten opgeschoond Veel agrarische ondernemers zitten met restanten van bestrijdingsmiddelen in hun maag. Zij willen hier graag vanaf. Daarom organiseert CLM Onderzoek en Advies. ‘bezemacties’. Agrariërs kunnen tijdens zo’n actie laagdrempelig, kosteloos, anoniem en verantwoord hun restanten meegeven aan een erkende afvalinzamelaar. Hiervan wordt massaal gebruik gemaakt. Sinds de start in 2008 is al […]

Vee en Gewas: 3 september 2021

Bezem door de middelenkast Overijssel van start Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.   […]

Friesland 2020-2021

Afgevoerde kilo’s: 5.725 (gem. 44 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 144 Van half december 2020 t/m half maart 2021 is ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ uitgevoerd door CLM en LTO Noord, in opdracht van de provincie Fryslân.Akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de ‘Bezemactie Friesland’ bezochten adviseurs van […]

Persbericht 22 april 2021

Voorbeeld van een kastcontrole

Grootste bezemactie ooit: 1.259 middelenkasten van Brabantse agrariërs opgeruimd! Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben hiervan gebruik gemaakt om oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De […]

Noord-Brabant 2019-2020

Afgevoerde kilo’s: 36.768 (gem. 37 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 1.259 Van december 2019 t/m december 2020 is ‘Bezem door de middelenkast Noord-Brabant’ uitgevoerd door CLM  in opdracht van de partners van Schoon Water voor Brabant: de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland, RIWA Maas, de ZLTO en Cumela. […]

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2018-2019

Afgevoerde kilo’s: 7.292 (gem. 46 per deelnemer) Aantal deelnemers: 188 Van het najaar 2018 tot het najaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het project was onderdeel van het Landbouwportaal Noord-Holland . Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en […]

Rijnland 2018-2019

Afgevoerde kilo’s:  8.864 (gem. 19 per deelnemer) Aantal deelnemers: 480 In het voorjaar van 2019 is de actie ‘Bezem door de middelenkast Rijnland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dankzij de actie konden agrariërs, loonwerkers en hobbyboeren kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de actie hebben 480 agrariërs, loonwerkers en […]

Agrio TV: 30 januari 2020

Bezem Brabant in beeld! Boeren in Zuidoost-Brabant die in het bezit zijn van verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, kunnen meedoen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’. Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) voert de bezemactie uit in samenwerking met distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen die actief zijn in Noord-Brabant. Roy Gommer van CLM geeft uitleg over […]

Waterschap Zuiderzeeland: 8 oktober 2019

Flevolandse agrariërs ruimen middelenkast op! Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de ‘Bezemactie Flevoland’. Door de ‘Bezemactie’ is in totaal 20.701 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd (op basis van de ingevulde bezemtools), zodat deze middelen niet meer in het milieu terecht komen. De actie is uitgevoerd in opdracht van […]

Volgende pagina »