Auteur: Gera Clements

STORL

Inzamelen lege cans en restanten gewasbeschermingsmiddelen nu mogelijk Nieuwe STORL aanpak gepubliceerd Onlangs heeft STORL een persbericht rondgestuurd over de inzameling van lege cans van gewasbeschermingsmiddelen. In het persbericht is aangegeven dat de inzameling van restanten en resten start in 2024. Gelukkig heeft STORL in een webinar op 17 maart aangegeven dat telers en loonwerkers […]

Flevoland 2021

Afgevoerde kilo’s: 10.879 (gem. 39 per afvoerend bedrijf) Aantal deelnemers: 306 In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Leveranciers en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in Flevoland ondersteunen de actie en hebben de bedrijfs- bezoeken bij deelnemers uitgevoerd. Ook provincie Flevoland en […]

Noorderzijlvest 2021

Afgevoerde kilo’s: 9.354 (gem. 77 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 129 In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Noorderzijlvest’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)-Noord en de leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen in Groningen ondersteunden de actie. Agrariërs en loonwerkers hebben kosteloos en anoniem hun verouderde […]

Nieuwe Oogst: 8 maart

Overijsselse boeren voeren bijna 7.000 kilo middelen af Ruim 160 boeren uit Overijssel hebben samen bijna 7.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie Bezem door de middelenkast. Dat meldt adviesbureau CLM die de actie in opdracht van provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drentse Overijsselse Delta uitvoerde. Lees het gehele bericht op nieuweoogst.nl

Limburg 2021

Afgevoerde kilo’s: 14.928 (gem. 34 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 442 In de tweede helft van 2021 is het project ‘Bezem door de middelenkast Limburg’ uitgevoerd door CLM, in opdracht van de provincie Limburg, Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg. Agrariërs uit de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glastuinbouw, hobbyboeren, loonwerk en veehouderij hebben kosteloos en anoniem […]

Overijssel 2021

Afgevoerde kilo’s: 7.000 (gem. 43 per deelnemer) Aantal deelnemers: 168 Ruim 160 agrarische ondernemers hebben in totaal bijna 7000 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in Overijssel. Dankzij de actie konden agrariërs uit Overijssel kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Het is belangrijk deze middelen op een verantwoorde manier af […]

Milieu Magazine: oktober 2021

Resultaten

Duizenden middelenkasten opgeschoond Veel agrarische ondernemers zitten met restanten van bestrijdingsmiddelen in hun maag. Zij willen hier graag vanaf. Daarom organiseert CLM Onderzoek en Advies. ‘bezemacties’. Agrariërs kunnen tijdens zo’n actie laagdrempelig, kosteloos, anoniem en verantwoord hun restanten meegeven aan een erkende afvalinzamelaar. Hiervan wordt massaal gebruik gemaakt. Sinds de start in 2008 is al […]

Vee en Gewas: 3 september 2021

Bezem door de middelenkast Overijssel van start Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.   […]

Friesland 2020-2021

Afgevoerde kilo’s: 5.725 (gem. 44 per afvoerend bedrijf)Aantal deelnemers: 144 Van half december 2020 t/m half maart 2021 is ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ uitgevoerd door CLM en LTO Noord, in opdracht van de provincie Fryslân.Akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers konden laagdrempelig, kosteloos en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Tijdens de ‘Bezemactie Friesland’ bezochten adviseurs van […]

Volgende pagina »