Bezemactie Noorderzijlvest


Bezemactie Noorderzijlvest


Heeft u gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast staan, die u niet meer gebruikt en/of waar de toelating van is vervallen? Neem dan deel aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Noorderzijlvest’! Zo kunt u restanten van niet-toegelaten en/of verouderde middelen laagdrempelig, anoniem, kosteloos en verantwoord kwijt. Aanmelden kan helaas niet meer.

‘Bezem door de middelenkast Noorderzijlvest’ wordt – in opdracht van waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies. De ‘bezemactie’ wordt mede gefinancierd door de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, in deze verenigd via de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL). De actie wordt daarnaast ondersteund door LTO Noord. Onmisbaar bij deze ‘bezemactie’ is de inzet van adviseurs van de gewasbeschermingsmiddelenhandel, die de aangemelde bedrijven bezoeken om de middelenkast door te lopen. Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle organisaties werken op deze wijze samen aan een betere kwaliteit van oppervlaktewater én grondwater.

De ‘Bezemactie Noorderzijlvest’ is specifiek bedoeld voor agrariërs in de plantaardige sector, in het Groningse beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf. Er is plek voor 200 deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden. Als u zich aanmeldt na het maximale deelnemersaantal, dan komt u op een reservelijst te staan. Te zijner tijd hoort u of u alsnog kunt deelnemen aan deze actie.

 

Voor wie bedoeld?

De ‘Bezemactie Noorderzijlvest’ is bedoeld voor agrariërs in de plantaardige sector, in het Groningse deel van het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest. Er is plek voor maximaal 200 deelnemers. Zie kaartje bovenaan deze pagina.

Wanneer aanmelden?

Vanaf september t/m 24 oktober 2021 kon u zich aanmelden voor de ‘Bezemactie Noorderzijlvest’. De periode om aan te melden is inmiddels gesloten.

Hoe werkt het?
  • Binnen een maand na aanmelding neemt een adviseur telefonisch contact met u op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u aangegeven heeft voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/adviseur, dan zal hij/zij u opbellen.
  • De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers van de gewasbeschermingsmiddelen in uw kast voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop en ziet of het middel wel of niet meer is toegelaten. Tijdens het bedrijfsbezoek zal de adviseur stickers met het logo ‘Bezem door de middelenkast’ op de af te voeren middelen plakken. Zodoende is voor de chauffeur van de afvalinzamelaar duidelijk welke middelen afgevoerd moeten worden en welke niet. Na afloop van het bedrijfsbezoek ontvangt u een zogenoemde ‘bezembon’ van de adviseur. Op deze bon staat de totaal af te voeren hoeveelheid middelen en de bon is uw deelnamebewijs aan de ‘bezemactie’. Let op! U kunt alleen gewasbeschermingsmiddelen laten afvoeren, dus geen biociden, meststoffen, enzovoort.
  • Binnen twee maanden na het bedrijfsbezoek worden de restanten van gewasbeschermingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. Deze zal contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.
Meer informatie

Voor meer informatie: bel naar 0345-470 761 of mail naar bezemnoorderzijlvest@clm.nl.