Bezemactie Limburg

Bezemactie Limburg


 

Provincie Limburg wil graag voorkomen dat van gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Door middel van de Bezemactie Limburg bieden wij u de gelegenheid om (restanten van) verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te voeren.

De Bezemactie Limburg is bedoeld voor de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glastuinbouw, hobbyboeren, loonwerk en veehouderij. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen brengen naar een inzamellocatie waar dit wordt afgevoerd door de door de provincie Limburg gecontracteerde afvalinzamelaar Renewi. De periode om aan te melden is inmiddels verstreken.

Het project ‘Bezem door de middelenkast Limburg 2021’ wordt gefinancierd door de provincie Limburg, het Waterschap Limburg (WL), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Deze laatste hebben zich verenigd in de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL). Onmisbaar bij deze bezemactie is de inzet van adviseurs van de gewasbeschermingsmiddelenhandel, die de aangemelde bedrijven bezoeken om de middelenkast door te lopen.

In afwachting van een landelijk systeem is dit overigens de laatste keer dat Provincie, WL, en de WML deze ‘bezemactie’ zullen uitvoeren.

Voor wie bedoeld?

De bezemactie is bedoeld voor de sectoren akkerbouw, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glastuinbouw, hobbyboeren, loonwerk en veehouderij in de hele provincie Limburg. Ook gestopte bedrijven kunnen deelnemen aan de actie. Er is plek voor 700 deelnemers.

Looptijd en aanmelding

Van 9 augustus 2021 vindt de actie ‘Bezem door de middelenkast Limburg’ plaats. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Hoe werkt het?
  • Binnen een maand na aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur telefonisch contact op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u aangegeven heeft voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/adviseur dan zal dit (meestal) de partij zijn die u belt.
  • De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers van de middelen uit uw kast voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop en ziet of het middel wel of niet meer is toegelaten. Tijdens het bezem bezoek zullen adviseurs u een Bezembon geven en een sticker met bezem logo op de af te voeren middelen plakken. Zodoende is voor de chauffeur van de afvalinzamelaar duidelijk welke middelen meekunnen en welke niet. Op de Bezembon staat de totaal af te voeren hoeveelheid en de bon is een bewijs dat u meedoet aan de actie. Let op: biociden, meststoffen, etc. vallen niet onder de ‘bezemactie’, alleen verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Lege verpakkingen en buitenlandse middelen vallen hier ook niet onder.
  • Op de ‘bezembon' vindt u de locaties met data waar u de (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen naartoe kunt brengen. Dit gaat om ongeveer 14 locaties verspreid over de provincie Limburg die op 2 momenten open zijn: in oktober en in december.  De middelen worden kosteloos door een door de provincie Limburg gecontracteerde afvalinzamelaar afgevoerd.
Meer informatie
Voor meer informatie: bel naar 0345-470 745 of mail naar bezemlimburg@clm.nl