Bezemactie Flevoland

Bezemactie Flevoland

Let op: het maximale deelnemersaantal van 530 is bereikt. 
U kunt zich niet meer aanmelden voor Bezemactie Flevoland. 

 

Waterschap Zuiderzeeland werkt aan een betere waterkwaliteit. Door middel van deze Bezemactie bieden wij u de gelegenheid om gewasbeschermingsmiddelen, die u niet meer gebruikt af te voeren zodat zij niet in het milieu terecht komen.

De Bezemactie Flevoland is bedoeld voor alle Flevolandse agrariërs, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf.

De bezemactie wordt gefinancierd door het Waterschap Zuiderzeeland en ondersteund door drinkwaterbedrijf Vitens. CLM voert de bezemactie uit in samenwerking met de lokale gewasbeschermingsmiddelendistributanten.

Voor wie bedoeld?Looptijd en aanmeldingHoe werkt het?

De bezemactie is bedoeld voor álle agrarische bedrijven (incl. loonwerkers en hobbyboeren) in Flevoland. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt.

Van november t/m 30 maart 2019 vindt de actie ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ plaats. Aanmelden kan tot 1 maart 2019.
  • Binnen 3 weken na aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur telefonisch contact op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u aangegeven heeft voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/adviseur dan zal dit (meestal) de partij zijn die u belt.
  • De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop en ziet of het middel wel of niet meer is toegelaten. Middelen waarvan u vanaf wilt zet u apart in de middelenkast en legt daarbij de bezembon (deze krijgt u van de adviseur). Op de bezembon staat de totaal af te voeren hoeveelheid en de bon is een bewijs dat u meedoet aan de actie.
  • Binnen twee maanden na het bezoek worden de (restanten) gewasbeschermingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkendafvalinzamelaar. De afvalinzamelaar zal u contacteren om een afspraak in te plannen.

Meer informatie
Voor meer informatie: bel naar 0345-470 761 of mail naar Margot Veenenbos: mveenenbos@clm.nl