Milieu Magazine: oktober 2021

Milieu Magazine: oktober 2021

Duizenden middelenkasten opgeschoond

Veel agrarische ondernemers zitten met restanten van bestrijdingsmiddelen in hun maag. Zij willen hier graag vanaf. Daarom organiseert CLM Onderzoek en Advies. ‘bezemacties’. Agrariërs kunnen tijdens zo’n actie laagdrempelig, kosteloos, anoniem en verantwoord hun restanten meegeven aan een erkende afvalinzamelaar. Hiervan wordt massaal gebruik gemaakt. Sinds de start in 2008 is al zo’n 165.000 kilo restanten van gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd.

Lees of download het gehele artikel