Vee en Gewas: 3 september 2021

Vee en Gewas: 3 september 2021

Bezem door de middelenkast Overijssel van start

Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.

 

Afbeelding ter illustratie

 

Boeren die al deelnemen aan het project ‘Boeren voor Drinkwater’ (een project dat zich richt op het verminderen van de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater), krijgen voorrang bij de bezemactie in Overijssel. “Die deelnemers zetten zich al in om in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden emissies naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen en krijgen daarom voorrang. Er doen ruim 100 boeren aan mee Boeren voor Drinkwater”, vertelt projectleider Petra Rietberg van CLM Onderzoek en Advies. “Boeren uit de plantaardige sectoren en loonwerkers kunnen ook meedoen aan de bezemactie en ontvangen begin september hierover een brief.”

Bij de bezemactie doorloopt een deelnemer samen met een gewasbeschermingsmiddelenadviseur zijn of haar middelenkast. Er wordt bekeken welke middelen zijn verouderd of niet meer toegelaten zijn. Die middelen worden vervolgens binnen twee maanden na het bedrijfsbezoek opgehaald door een erkende afvalinzamelaar.

Respons

De bezemactie Overijssel biedt plek voor 280 deelnemers. Het aantal aanmeldingen staat tot dusver op 16, laat Rietberg weten. “Maar de inschrijving is pas net geopend voor de sectoren waarvan we de meeste respons verwachten, namelijk de plantaardige sectoren en loonwerk. We hopen natuurlijk dat er 280 deelnemers bezocht kunnen worden.”

Waar bij bezemacties in andere provincies ook hobbyboeren zich kunnen aanmelden, is dat voor provincie Overijssel niet het geval. “Hobbyboeren zijn vaak particulieren en die kunnen in de meeste gevallen hun middelen ook bij de milieustraat inleveren. We hebben bij deze actie er bewust voor gekozen om ons te richten op de sectoren waarvan we de grootste impact verwachten”, legt Rietberg uit.

STORL

‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ is een initiatief van provincie Overijssel, Vitens en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. De STORL (Stichting Opruimen Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) levert ook een financiële bijdrage aan het project.

Details over de totale kosten van het project kan Rietberg niet geven. “Belangrijk is dat het voor de deelnemers gratis is. De waterbeheerders dragen bij aan de financiering omdat ze het belangrijk vinden dat deze middelen niet in het milieu terechtkomen. Een professioneel afvalverwerker vraagt, naast voorrijkosten, 1,5 tot 3 euro per kilo. Een deel daarvan wordt gefinancierd via de STORL.”

CLM Onderzoek en Advies voert de bezemactie in samenwerking met distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen uit, in opdracht van de bovengenoemde partijen.

Aanmelden voor ‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ kan hier.

Bron: vee-en-gewas.nl

Tekst: Renske Luimes
Beeld: Ruth van Schriek