Bezemactie Limburg

Bijna 700 deelnemers!

 

De Provincie Limburg en Waterschap Limburg zetten samen hun schouders onder de aanpak van de bestrijding van gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater. In toenemende mate treffen zij bestrijdingsmiddelen aan. Door middel van deze actie willen wij u de gelegenheid bieden om gewasbeschermingsmiddelen, die u niet meer gebruikt, in te leveren om te voorkomen dat deze in het milieu terecht komen.

De Bezemactie Limburg is bedoeld voor alle Limburgse agrariërs. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkend afvalverwerker bij u op het bedrijf.

De bezemactie wordt gefinancierd door Provincie Limburg en Waterschap Limburg. CLM voert de bezemactie uit in samenwerking met de lokale gewasbeschermingsmiddelen-organisaties.

Voor wie bedoeld?Looptijd en aanmeldingHoe werkt het?
De bezemactie is bedoeld voor àlle agrarische bedrijven in Limburg. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt.
Van 1 december t/m 30 maart 2018 vindt de actie ‘Bezem door de middelenkast Limburg’ plaats. Aanmelden kon tot eind februari. De inschrijving is inmiddels gesloten.
  1. Binnen 3 weken na aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur telefonisch contact op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u aangegeven heeft voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/adviseur dan bellen zij u op.
  2. De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop en ziet of het middel wel of niet meer is toegelaten. Middelen waarvan u vanaf wilt zet u apart in de middelenkast en legt daarbij de bezembon (krijgt u van adviseur). Op de bezembon staat de totaal af te voeren hoeveelheid en is een bewijs dat u meedoet aan de actie.
  3. Binnen uiterlijk 8 weken na het bezoek worden de (restanten) bestrijdingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkend afvalinzamelaar. De afvalinzamelaar zal u bellen om een afspraak in te plannen.

Meer informatie

Voor meer informatie: bel de Bezemfoon op 0345-470 747 of mail naar de projectleider Joost Lommen,  jlommen@clm.nl.