Categorie: Informatie

Bij de teler…

Tijdens een bezemactie kom je van alles tegen. Van middelen waarvan het etiket onleesbaar is, tot keurig opgeruimde kasten waarop niets valt aan te merken. “Na bedrijfsovername bleken oude middelen nog in de schuur te staan. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Nu ben ik blij dat ik er op een nette manier vanaf kom.”     […]

Wat kan het opleveren?

Inmiddels zijn vele succesvolle acties gehouden in bijna het hele land. In Drenthe werd in 2016 gemiddeld 25 kg per teler ingeleverd. In Boskoop ging het om werkzame stoffen als linuron, thiram, simazine, carbofuran. Een kwart (500 kg) van de ingeleverde middelen bleek bij te dragen aan de MTR-overschrijdingen in Rijnland. Een teler leverde zelfs […]

Hoe werkt het?

We starten samen de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in uw regio. We werken samen met regionale gewasbeschermings-adviseurs of teeltspecialisten, die goede contacten hebben met de agrariërs. Middels een brief en oproepen in diverse media, nodigen we agrariërs uit om deel te nemen aan de actie. Aanmelden kan via deze website of met antwoordkaart. Eenmaal aangemeld gaan we bij hen langs […]

Bezem door de middelenkast

Agrariërs hebben vaak niet-toegelaten bestrijdings-middelen in hun kast staan. Soms zijn ze hiervan niet op de hoogte of weten ze niet goed wat ze met middelen aan moeten. Er komen nieuwe en effectievere middelen op de markt; wat doen we met de oude middelen? Toch gebruiken of relatief veel geld betalen aan een particulier verwerkingsbedrijf? Het […]

Welkom

Wilt u actief de waterkwaliteit in uw gebied verbeteren? En zijn er in uw provincie of waterschap, akkerbouwers, glastuinders, bollentelers, boom-telers, fruittelers of veehouders (en loonwerkers) gevestigd? Dan is dit uw kans! Samen met u haalt CLM bij agrariërs fysiek de ‘Bezem door de middelenkast’. Zo voor-komen we dat deze gewasbeschermings-middelen in het water terecht kunnen […]