Categorie: In de pers

STORL

Inzamelen lege cans en restanten gewasbeschermingsmiddelen nu mogelijk Nieuwe STORL aanpak gepubliceerd Onlangs heeft STORL een persbericht rondgestuurd over de inzameling van lege cans van gewasbeschermingsmiddelen. In het persbericht is aangegeven dat de inzameling van restanten en resten start in 2024. Gelukkig heeft STORL in een webinar op 17 maart aangegeven dat telers en loonwerkers […]

Nieuwe Oogst: 8 maart

Overijsselse boeren voeren bijna 7.000 kilo middelen af Ruim 160 boeren uit Overijssel hebben samen bijna 7.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie Bezem door de middelenkast. Dat meldt adviesbureau CLM die de actie in opdracht van provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en waterschap Drentse Overijsselse Delta uitvoerde. Lees het gehele bericht op nieuweoogst.nl

Milieu Magazine: oktober 2021

Resultaten

Duizenden middelenkasten opgeschoond Veel agrarische ondernemers zitten met restanten van bestrijdingsmiddelen in hun maag. Zij willen hier graag vanaf. Daarom organiseert CLM Onderzoek en Advies. ‘bezemacties’. Agrariërs kunnen tijdens zo’n actie laagdrempelig, kosteloos, anoniem en verantwoord hun restanten meegeven aan een erkende afvalinzamelaar. Hiervan wordt massaal gebruik gemaakt. Sinds de start in 2008 is al […]

Vee en Gewas: 3 september 2021

Bezem door de middelenkast Overijssel van start Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.   […]

Persbericht 22 april 2021

Voorbeeld van een kastcontrole

Grootste bezemactie ooit: 1.259 middelenkasten van Brabantse agrariërs opgeruimd! Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben hiervan gebruik gemaakt om oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De […]

Agrio TV: 30 januari 2020

Bezem Brabant in beeld! Boeren in Zuidoost-Brabant die in het bezit zijn van verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, kunnen meedoen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’. Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) voert de bezemactie uit in samenwerking met distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen die actief zijn in Noord-Brabant. Roy Gommer van CLM geeft uitleg over […]

Waterschap Zuiderzeeland: 8 oktober 2019

Flevolandse agrariërs ruimen middelenkast op! Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de ‘Bezemactie Flevoland’. Door de ‘Bezemactie’ is in totaal 20.701 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd (op basis van de ingevulde bezemtools), zodat deze middelen niet meer in het milieu terecht komen. De actie is uitgevoerd in opdracht van […]

Volgende pagina »