Categorie: In de pers

Vee en Gewas: 3 september 2021

Bezem door de middelenkast Overijssel van start Boeren in Overijssel krijgen de mogelijkheid om eens goed ‘de bezem’ door hun middelenkast te halen. Van september tot half december 2021 loopt in de provincie namelijk de actie ‘Bezem door de middelenkast’ waarbij boeren restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en verantwoord kunnen laten afvoeren.   […]

Persbericht 22 april 2021

Voorbeeld van een kastcontrole

Grootste bezemactie ooit: 1.259 middelenkasten van Brabantse agrariërs opgeruimd! Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben hiervan gebruik gemaakt om oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De […]

Agrio TV: 30 januari 2020

Bezem Brabant in beeld! Boeren in Zuidoost-Brabant die in het bezit zijn van verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, kunnen meedoen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’. Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) voert de bezemactie uit in samenwerking met distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen die actief zijn in Noord-Brabant. Roy Gommer van CLM geeft uitleg over […]

Waterschap Zuiderzeeland: 8 oktober 2019

Flevolandse agrariërs ruimen middelenkast op! Akkerbouwers, glastuinders, fruittelers, bollentelers, boomkwekers en loonwerkers hebben van november 2018 tot mei 2019 deelgenomen aan de ‘Bezemactie Flevoland’. Door de ‘Bezemactie’ is in totaal 20.701 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd (op basis van de ingevulde bezemtools), zodat deze middelen niet meer in het milieu terecht komen. De actie is uitgevoerd in opdracht van […]

Volgende pagina »