Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

We starten samen de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in uw regio. We werken samen met regionale gewasbeschermings-adviseurs of teeltspecialisten, die goede contacten hebben met de agrariërs. Middels een brief en oproepen in diverse media, nodigen we agrariërs uit om deel te nemen aan de actie. Aanmelden kan via deze website of met antwoordkaart. Eenmaal aangemeld gaan we bij hen langs om te kijken of ze niet-toegelaten middelen in hun bestrijdings-middelenkast hebben staan. Hiervoor is de ‘CLM Bezemtool’ ontwikkeld, waarmee met één druk op de knop duidelijk is of het middel wel of niet toegelaten is. Tijdens dit bezoek krijgt de agrariër veiligheidshandschoenen van Bayer en tipkaarten om emissies op het bedrijf te verminderen. De adviseur weegt de af te voeren middelen en de agrariër krijgt een ‘Bezembon’. Met deze bon kan de agrariër zijn middelen kosteloos inleveren bij de gemeentelijke milieustraat of ander inleverpunt. Zo komen de middelen niet in het grond- en oppervlaktewater, en blijft het water schoon, voor nu en in de toekomst!