Welkom

Welkom

Wilt u actief de waterkwaliteit in uw gebied verbeteren? En zijn er in uw provincie of waterschap, akkerbouwers, glastuinders, bollentelers, boom-telers, fruittelers of veehouders (en loonwerkers) gevestigd? Dan is dit uw kans!

Samen met u haalt CLM bij agrariërs fysiek de ‘Bezem door de middelenkast’. Zo voor-komen we dat deze gewasbeschermings-middelen in het water terecht kunnen komen.