LTO Noord: 28 juni 2016

LTO Noord: 28 juni 2016

Ander afvoerbeleid in Drenthe

Provincie, Watermaatschappij Drenthe, Drentse gemeenten en adviesbureau CLM gaan na op welke manier in Drenthe het inleveren van resten van gewasbeschermingsmiddelen ook in dektoekomst laagdrempelig te organiseren is.