Sinds 2008 heeft CLM Onderzoek en Advies, met hulp van waterschappen, provincies, leveranciers en STORL, 21  verschillende losstaande bezemacties georganiseerd, verspreid door Nederland. Deze acties voorzagen in een verantwoorde afvoer van verouderde bestrijdingsmiddelen. Tegelijkertijd heeft CLM, samen met provincie Drenthe en drinkwaterbedrijf WMD-Water bij STORL aangedrongen op een structurele regeling voor de afvoer van restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 2024 is dit gerealiseerd!

Wilt u restanten inleveren?

Via de STORL-regeling kunnen telers en loonwerkers kosteloos lege, gespoelde plastic cans van gewasverzorgingsproducten inleveren. In 2024 gaat de STORL-regeling een volgende fase in: dan worden ook de resten van gewasbeschermingsmiddelen ingenomen. 

De nieuwe STORL-regeling in het kort

De nieuwe STORL zamelt twee stromen in: 
  1. Lege plastic cans van gewasverzorgingsproducten. Behalve cans van gewasbeschermingsmiddelen worden daarbij ook lege cans van (blad)meststoffen, biostimulanten en hulpstoffen ingezameld.
  2. Resten: In 2024 wordt gestart met de inzameling van resten van gewasbeschermingsmiddelen. 
Goed om te weten: 
  • Tot 50 kg / ltr per afhaaladres gebeurt dit kosteloos. Bij grotere hoeveelheden zijn de kosten voor de teler/loonwerker. 
  • De inzameling is alleen bestemd voor professioneel te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen en middelen waarvan de toelating is verlopen. 
  • Particulieren dienen de resten in te leveren bij de milieustraat. 
  • De inzameling van resten is tweejaarlijks. De volgende inzameling is in 2026. 
Planning: 
  • Periode januari – maart 2024: De teler/loonwerker controleert samen met zijn of haar adviseur de gewasbeschermingsmiddelen-opslag. 
  • Periode februari – maart 2024: aanmelden resten via www.storl.nl 
  • Periode april – december 2024: Periode van inzameling 
Wilt u deelnemen? 

Voor het inleveren van restanten: meld u aan tussen 1 februari en eind maart 2024.

Aanmelden voor het inleveren van restanten

Bezemkaart

Kiloknaller

Olimometer 2.52

Al meer dan 200.000 kilo opgehaald!

De actie Bezem door de Middelenkast

Tussen 2008 en 2021 heeft CLM Onderzoek en Advies samen met verschillende waterschappen en provincies de ‘bezem door de middelenkast’ gehaald. Door het hele land heen zijn 21 acties uitgevoerd (zie het overzicht bij ‘resultaten’). Agrariërs hebben regelmatig verouderde bestrijdingsmiddelen in hun kast staan, omdat middelen niet langer toegelaten zijn of vervangen zijn door efficiëntere producten. Via een ‘bezemactie’ werd voorzien in een verantwoorde afvoer van oude bestrijdingsmiddelen.

De formule van een “bezemactie”

Tijdens de actie ‘Bezem door de Middelenkast’ wordt samengewerkt met regionale gewasbeschermingsadviseurs of teeltspecialisten, die goede contacten hebben met de agrariërs. Middels een brief en oproepen in diverse media, worden agrariërs uitgenodigd om deel te nemen aan de actie. Aanmelden kan geregeld worden via de site of met een antwoordkaart. Eenmaal aangemeld wordt elke agrariër bezocht door een adviseur, om te kijken of zij niet-toegelaten middelen in hun bestrijdingsmiddelenkast hebben staan. Hiervoor is de ‘CLM bezemtool’ ontwikkeld, waarmee met één druk op de knop duidelijk is of een middel wel of niet is toegelaten. Tijdens het bezoek krijgt de agrariër veiligheidshandschoenen en tipkaarten om de emissies op het bedrijf te verminderen. De adviseur weegt de af te voeren middelen en de agrariër krijgt een ‘bezembon’ ter bevestiging. Vervolgens worden de middelen opgehaald door een erkend afvalinzamelaar. Zo komen de middelen niet in het grond- en oppervlaktewater, en blijft het water schoon, voor nu en in de toekomst.

Contactpersoon

Er zijn op dit moment geen lopende acties, voor meer informatie neemt u contact op met:

Colofon

Bezem door de Middelenkast is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies, en Delphy.


In samenwerking met Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL)

Privacybeleid

Contact:
CLM Onderzoek en Advies BV
Postbus 62
4104 BA Culemborg
www.clm.nl