Bezemactie Rijnland

Bezemactie Rijnland

De inschrijving voor Bezemactie Rijnland is gesloten, de aanmeldingsperiode is verstreken. Ook zit de bezemactie in Rijnlands gebied vol, ruim 400 bedrijven gingen u voor en er is een reservelijst opgesteld. Als er plekken vrijkomen, dan delen wij die in op basis van moment van aanmelden. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan ontvangt u daarover een e-mail.

Hoogheemraadschap van Rijnland wil graag het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater optimaliseren. Door middel van de Bezemactie bieden wij u de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te voeren.

De Bezemactie Rijnland is bedoeld voor alle agrariërs, glastuinders, loonwerkers, hobbyboeren en gestopte agrariërs in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen bij u op het bedrijf door een erkende afvalinzamelaar.

De Bezemactie wordt gefinancierd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. CLM voert de Bezemactie uit in samenwerking met de lokale leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor wie bedoeld?Looptijd en aanmeldingHoe werkt het?
De bezemactie is bedoeld voor álle agrarische bedrijven (incl. loonwerkers) in werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt.
Van 10 januari t/m 15 april 2019 vindt de actie ‘Bezem door de middelenkast Rijnland’ plaats. Aanmelden kan t/m 15 maart 2019.

Let op: er geldt een maximum van 400 deelnemers, op basis van volgorde van binnenkomst.

Mocht u niet tot deze groep behoren, dan wordt u geplaatst op een reservelijst. Mogelijk vindt in 2020 een soortgelijke actie plaats. U wordt dan hierover geïnformeerd.

1) Binnen een maand na aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur telefonisch contact op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u aangegeven heeft voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/adviseur dan zal dit (meestal) de partij zijn die u belt.

2) De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop en ziet of het middel wel of niet meer is toegelaten. Middelen waarvan u vanaf wilt zet u apart in de middelenkast en legt daarbij de Bezembon (deze krijgt u van de adviseur). Op de Bezembon staat de totaal af te voeren hoeveelheid en de bon is een bewijs dat u meedoet aan de actie.

3) Binnen twee maanden na het bezoek worden de (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. De afvalinzamelaar zal contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Meer informatie
Bel naar 0345-470 770 of mail naar bezemrijnland@clm.nl.