Bezemactie Hollands Noorderkwartier

Vanaf januari 2019 gaat ‘Bezem door de middelenkast’ in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier van start. De bezemactie loopt t/m 8 november 2019. Met deze actie bieden we agrariërs de mogelijkheid om gewasbeschermingsmiddelen in te leveren die niet meer zijn toegelaten. De actie is eenvoudig, kosteloos en anoniem.

Heeft u middelen in de middelenkast staan waarvan de toelating is vervallen? Voorkom boetes, neem deel aan de bezemactie en maak gebruik van deze mogelijkheid om (resten van) oude middelen in te leveren.

De bezemactie is mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en Landbouwportaal Noord-Holland in samenwerking leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen. Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) voert de bezemactie uit.


Waarom?Hoe werkt het?Geen boetesVoor wie?

Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij goed en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De agrarische sector heeft geïnvesteerd in verbeterde spuittechnieken en andere bestrijdingsmethoden. Ze gaat doelbewuster om met gewasbeschermingsmiddelen waardoor milieuwinst wordt geboekt. Ondanks alle inspanningen die de landbouw heeft geleverd, treffen we nog steeds middelen aan in grond- en oppervlaktewater. Dit geeft onder meer problemen met de drinkwatervoorziening en daarmee het realiseren van de milieudoelen. Via het uitvoeren van projecten, die gericht zijn op het verminderen van het gebruik en risico’s van bestrijdingsmiddelen door de landbouw, bedrijven en particulieren, proberen we de waterkwaliteit te verbeteren.

Als u zich heeft aangemeld, neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur contact met u op om een bedrijfsbezoek in te plannen. U kunt aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde gewasbeschermingsmiddelenorganisatie, bijvoorbeeld uw vertrouwde adviseur.

Tijdens het bezoek bekijkt u samen met de adviseur de middelenkast. Met de CLM-bezemtool kan de adviseur, door het toelatingsnummer in te tikken op de laptop, snel zien of het gewasbeschermingsmiddel is toegelaten of niet. De verouderde middelen worden opgehaald door een afvalverwerker, binnen 8 weken na de controle van uw middelenkast. De afvalverwerker neemt hiervoor contact met u op.

Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door handhavende instanties elkaar kruisen, stemmen we de actie af met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Omgevingsdienst (OD) IJmond en  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Agrariërs die meedoen met de bezemactie en af te voeren middelen hebben staan, worden niet beboet.

De bezemactie is bedoeld voor álle agrarische bedrijven in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief, in de afbouwende fase of al gestopt.

Let op: er geldt een maximum van 225 deelnemers, op basis van volgorde van binnenkomst. De periode waarin de bezoeken worden uitgevoerd zijn januari t/m april en september t/m november 2019. 

Mocht u niet tot deze groep behoren, dan wordt u geplaatst op een reservelijst. Mogelijk vindt in 2020 een soortgelijke actie plaats. U wordt dan hierover geïnformeerd.

Aanmelden voor de bezemactie kan t/m 8 november 2019.

Alle communicatie over de bezemactie verloopt via CLM. Erwin Hoftijser is voor deze actie projectleider. Heeft u vragen, opmerkingen of twijfelt u over deelname? Bel de Bezem lnformatielijn: 0345 470 745.

 

Let op: er geldt een maximum van 225 deelnemers, op basis van volgorde van binnenkomst. De periode waarin de bezoeken worden uitgevoerd zijn januari t/m april en september t/m november 2019.