Bezemactie Overijssel

Bezemactie Overijssel


Heeft u gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast staan, die u niet meer gebruikt en/of waar de toelating van is vervallen?

Neem dan deel aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Overijssel’!

Zo kunt u restanten van niet-toegelaten en/of verouderde middelen laagdrempelig, anoniem, kosteloos en verantwoord kwijt. Van half augustus t/m half december vindt ‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ plaats. Aanmelden kan tot en met 10 november 2021. Vul daarvoor onderstaand online antwoordformulier voor Bezemactie Overijssel in. De periode om aan te melden is inmiddels verstreken.

‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ wordt – in opdracht van de provincie Overijssel, Vitens, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta – uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies. Onmisbaar bij deze bezemactie is de inzet van adviseurs van de gewasbeschermingsmiddelenhandel, die de aangemelde bedrijven bezoeken om de middelenkast door te lopen. Ook de deelname van agrariërs is onmisbaar voor het slagen van de actie. Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle organisaties werken op deze wijze samen aan een betere kwaliteit van oppervlaktewater én grondwater.

De Bezemactie Overijssel is  open voor alle agrariërs en loonwerkers in Overijssel. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar, die langskomt bij uw bedrijf.
Er is beperkt plek en vol=vol, dus wacht niet te lang met aanmelden. Als u zich aanmeldt als het maximale deelnemersaantal is bereikt, wordt u op een reservelijst geplaatst; u ontvangt dan bericht.

 

Voor wie bedoeld?
Deze Bezemactie is bedoeld voor alle agrariërs in alle gemeenten van Overijssel. Deelnemers aan Boeren voor Drinkwater uit alle sectoren, en agrariërs uit de plantaardige agrarische sectoren (akkerbouw, bloembollen, boomteelt, fruitteelt, glastuinbouw, loonwerk en vollegrondsgroenten) krijgen voorrang.
Er is beperkt plek en vol=vol!
Looptijd en aanmelding?

De actie Bezem door de middelenkast Overijssel vindt plaats van september tot half december 2021. Aanmelden kan vanaf half augustus tot en met 10 november 2021.

Hoe werkt het?
  1. Binnen een maand na aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur telefonisch contact op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u aangegeven heeft voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/adviseur dan zal dit (meestal) de partij zijn die u belt.
  2. De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers van de middelen uit uw kast voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop of tablet en ziet of het middel wel of niet meer is toegelaten. Tijdens het bezembezoek geeft de adviseur u een Bezembon, en plakt een sticker met bezemlogo op de af te voeren middelen. Zo is voor de chauffeur van de afvalinzamelaar duidelijk welke middelen meekunnen en welke niet. Op de Bezembon staat de totaal af te voeren hoeveelheid en de bon is een bewijs dat u meedoet aan de actie. Let op: biociden, meststoffen etc. vallen niet onder de ‘bezemactie’, alleen gewasbeschermingsmiddelen worden afgevoerd.
  3. Binnen twee maanden na het bezoek worden de (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. De afvalinzamelaar zal contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.
Meer informatie
Voor meer informatie: bel de Bezemfoon (0345 470 745) of mail naar bezemoverijssel@clm.nl.