Bezemactie Noord-Brabant (centraal-west)

Bezemactie Noord-Brabant (regio centraal-west)


Deze gemeentes doen mee:

Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boxtel, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meijerijstad, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, ‘s-Hertogenbosch, Sint Michielsgestel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Vught, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert.


Heeft u gewasbeschermingsmiddelen in de kast staan waarvan de toelating (ruim) is vervallen? Neem dan komend najaar deel aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’. Zo maakt u gebruik van de mogelijkheid om restanten van niet-toegelaten en/of verouderde middelen waarvan u de werking niet meer vertrouwt in te leveren en verantwoord te laten afvoeren.

Van september t/m december 2020 vindt ‘Bezem door de middelenkast Brabant’ plaats. De ‘bezemactie’ is eenvoudig en kosteloos. Deze actie wordt in opdracht van de Schoon Water partners uitgevoerd. Dit zijn de provincie Brabant, de Brabantse waterschappen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO en Cumela. CLM Onderzoek en Advies voert de actie uit in samenwerking met alle leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, actief in Noord-Brabant. De actie wordt mede gefinancierd door de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in deze verenigd via de STORL – Stichting Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen.

Aanmelden voor de bezemactie kon tot 1 november. De aanmelding is in principe gesloten. Als u zich nog aanmeldt, komt u op de reservelijst, op volgorde van binnenkomst. Vul een geldig e-mailadres in, dan neemt CLM zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor wie?
De ‘bezemactie’ is bedoeld voor alle land- en tuinbouwbedrijven. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt in principe altijd meedoen! De actie gaat van start in 35 gemeenten in Centraal-West Brabant die het mogelijk hebben gemaakt gewasbeschermingsmiddelen bij de milieustraat in te leveren. Uw gemeente hoort daarbij.
Waarom meedoen?
Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij het huidige ondernemerschap. Landbouw- en tuinbouwbedrijven investeren in driftreducerende spuittechnieken, niet-chemische bestrijdingsmethoden, waterzuiveringsinstallaties, maatregelen om erfemissie aan te pakken en verbetering van de bodemstructuur. Ondernemers gaan bewuster om met gewasbeschermingsmiddelen, waardoor milieuwinst wordt geboekt. Ondanks alle inspanningen worden nog steeds (normoverschrijdende) middelen aangetroffen in het oppervlaktewater en het grondwater. Hierdoor is het realiseren van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en het produceren van schoon drinkwater een (behoorlijke) uitdaging. Door wet- en regelgeving, voorlichting, advisering en het uitvoeren van projecten, werken partijen samen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Dit geldt niet alleen voor agrariërs, glastuinders en loonwerkers, maar ook voor andere professionele gebruikers én particulieren.
Hoe werkt het?
U meldt zich aan voor de bezemactie. Binnen een maand na uw aanmelding neemt een adviseur van gewasbeschermingsmiddelen contact met u op om een bedrijfsbezoek in te plannen. U kunt bij aanmelding aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde organisatie, zoals uw vertrouwde adviseur. Tijdens het bedrijfsbezoek bekijkt u samen met de adviseur de inhoud van uw middelenkast. Met behulp van de digitale CLM-bezemtool kan de adviseur, op basis van de toelatingsnummers die u voorleest, snel zien of de middelen zijn toegelaten of niet. De (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die u wilt laten afvoeren, zet u apart in de middelenkast. U ontvangt van de adviseur een zogenaamde ‘bezembon’, waarop het aantal kilogrammen af te voeren middelen staat vermeld. Dit is tevens uw deelnamebewijs. U kunt vervolgens de middelen kosteloos inleveren bij de gemeentelijke milieustraat.
Geen boetes
Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door toezichthouders/handhavers elkaar kruisen, stemmen wij dit af met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Omgevingsdienst. Agrariërs, glastuinders en loonwerkers die meedoen aan de bezemactie en (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf hebben staan om af te laten voeren, worden niet beboet.

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan  via onderstaand formulier vóór 1 november 2020, maar liever zo spoedig mogelijk. Reageer snel op deze unieke mogelijkheid in Brabant! Meer informatie Uw bedrijfsgegevens zijn nodig voor CLM en de gewasbeschermingsadviseur. Deze gegevens worden niet gedeeld met het waterschap, de NVWA, of andere organisaties. Heeft u nog vragen of twijfelt u over deelname? Bel de ‘bezemfoon’ op 0345 – 470 745.

 


Schoon Water voor Brabant

De provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO en RIWA Maas zijn de initiatiefnemers van het project Schoon Water voor Brabant. Grond- en oppervlaktewater vormen de bron voor ons drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee; bewoners, bedrijven, landbouw en gemeenten. Deze bezemactie vormt onderdeel van ‘Schoon Water voor Brabant’.